Getting the Message Across: Perceived Effectiveness of Political Campaign Communication

Autor(en)
Jost van Spanje, Hajo Boomgaarden, Rens Vliegenthart, Matthijs Elenbaas, Rachid Azrout, Andreas Schuck, Claes de Vreese
Organisation(en)
Externe Organisation(en)
University of Amsterdam (UvA)
Journal
Journal of Political Marketing
Band
12
Seiten
100-120
ISSN
1537-7857
DOI
https://doi.org/10.1080/15377857.2013.752248
Publikationsdatum
2013
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
508012 Medienwirkungsforschung
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/getting-the-message-across-perceived-effectiveness-of-political-campaign-communication(2fe323ab-e336-4164-8216-1a50e46d0ae1).html